Ортопантомография

Визуализират се всички зъби, зъбодържащият апарат, челюстите и ставите.

Използва се за комплексна диагностика на даден пациент, тъй като показва състоянието на всички зъби, налични ретинирани зъби, патологични промени на костта, загуба на кост поради пародонтални проблеми, както и костни аномалии и кисти.

Снимката може да бъде снимана на 100% или според изчисленията на софтуера за получаване на максимално ясен образ при минимум сенки от артефакти (според желанието на лекуващия лекар по дентална медицина).

Ортопантомография

Изследването се извършва в Лаборатории Младост 1, Овча купел и Хаджи Димитър съответно с апарат CS8100 3D и CS8100.  Двата апарата съчеват технология и дизайн, за да създадат висококачествени кристално ясни изображения за секунди.