Педиатрична ортопантомография

Вузиализират се всички млечни зъби и зародишите на постоянните при деца.

Информативната стойност на графията е като стандартна ортопантомография, но се провежда, така че даде най-добър образ при намалено ниво за радиация съобразено с възможностите на детския организъм.

педиатрична ортопатомография

Извършва се в лаборатории Младост 1, Овча купел и Хаджи Димитър съответно с апарат CS8100 3D и CS8100.