Телерентгенография (цефалометрична рентгенография)

 

Изследването най-често е необходимо на ортодонтите за диагностика на развитието на зъбните и лицеви съотношения спрямо стандартните норми.

Помага за диагностицирането на отклонения и планирането на тяхното лечение.

Цефалометрични изследвания се правят в Лабораторията в Овча Купел.