3D двучелюстно сканиране

Триизмерно сканиране на двете челюсти едновременно. Изследването може да се използва при решаване на комплексни случаи, засягащи и двете зъбни дъги.

Изследването се извършва в Лаборатория Младост 1и Лаборатория Овча Купел с апарат CS8100 3D, който дава възможност за съвършено изследване с минимум облъчване, чрез контрол на дозата на лъчението, резолюцията и обема на изследваното поле.

3D двучелюстно сканиране

В резултат се получават точни,контрастни изображения  при минимално време на облъчване с резолюция до 75 микрометра, в които са елиминирани припокриването и изкривяването.