3D едночелюстно сканиране

Триизмерно сканиране на една цяла челюст (максила или мандибула). Изследването дава на доктора подробна информация в три сечения, съчетано с триизмерен модел на цялата челюст. В помощ е при поставяне на повече от един импланти в едната челюст, случаи на комплексни импактации, за определяне на граници на кисти и други образувания.

Изследването се извършва в Лаборатория Младост 1 и Лаборатория Овча Купел с апарат CS8100 3D, който дава възможност за съвършено изследване с минимум облъчване, чрез контрол на дозата на лъчението, резолюцията и обема на изследваното поле.

3D едночелюстно сканиране

В резултат се получават точни,контрастни изображения  при минимално време на облъчване с резолюция до 75 микрометра, в които са елиминирани припокриването и изкривяването.