Понеделник-Петък 08:00-19:30
Събота 09:00-15:00

Нашата апаратура

Kodak Caresteam CS8100 3D CEPH

Kodak Caresteam CS8100 3D CEPH

Dürr VistaScan

Зъбен кугел Carestream CS2100

Ортопантомограф Caresteam CS8100

Зъбен кугел Gendex Oralix

Carestream Dryview 5700 Laser Imager

CR Carestream CS 7200 Neo edition

Ортопантомограф Caresteam CS8100 3D

Kodak Caresteam CS8100 3D CEPH

Най-модерния апарат от Caresteam (компанията за медицина на Кодак). Този апарат има редица преимущества пред всички други от неговия клас: цефалометрична приставка, позволяваща направата на всички изследвания необходими за ортодонтска диагностика най-бързото цефалометрична сканиране в света точни 3D изследвания, подсигуряващи акуратна диагноза в лицево-челюстната хирургия,ортодонтията, ендодонтията, имплантологията и пародонтологията CAD/CAM съвместимост позволява перфектно позициониране на пациента (може да се използва от хора в инвалидни колички) точни,контрастни изображения с резолюция до 75 микрометра, в които са елиминирани припокриването и изкривяването възможност за обработка на 2D и 3D изображенията с компютърна програма CS Adapt възможност за получване на 2D рентгенови изследвания онлайн, на плака, CD, USB или по емайл. 3D изследванията се записват на CD или DVD и се отварят с програма CS 3D Imaging, а при заявка конкретни сечения могат да се извадят на плака. Програмата е безплатна за windows и macOS и дава възможност за разчертаване на изследването и планиране на всички системи импланти.
Апаратът се намира в лабораторията ни в Овча Купел.