Понеделник-Петък 08:00-19:30
Събота 09:00-15:00

Панорамни снимки, сегментни снимки и цефалометрични снимки се съхраняват за срок от 2 години. 3D изследванията се съхраняват за срок от 1 месец. Панорамни, цефалометрични и сегметни снимки, асоциирани с профил на дентален лекар – не се изтриват.