Понеделник-Петък 08:00-19:30
Събота 09:00-15:00

Услуги

Ортопантомография

2D+ система

Кариес диагностика

Сегментни снимки

Рентгенография на максиларни синуси

Рентгенография на темпоромандибуларни стави

Педиатрична ортопантомография

Ортопантомография

Телерентгенография

3D сканиране на модели

3D двучелюстно сканиране

3D едночелюстно сканиране

3D частичен скенер

Ортопантомография

Визуализират се всички зъби, зъбодържащият апарат, челюстите и ставите. Използва се за комплексна диагностика на даден пациент, тъй като показва състоянието на всички зъби, налични ретинирани зъби, патологични промени на костта, загуба на кост поради пародонтални проблеми, както и костни аномалии и кисти.

Снимката може да бъде снимана на 100% или според изчисленията на софтуера за получаване на максимално ясен образ при минимум сенки от артефакти (според желанието на лекуващия лекар по дентална медицина).

Изследването се извършва в Лаборатории Младост 1, Овча купел и Хаджи Димитър съответно с апарат CS8100 3D и CS8100.  Двата апарата съчеват технология и дизайн, за да създадат висококачествени кристално ясни изображения за секунди.