Понеделник-Петък 08:00-19:30
Събота 09:00-15:00

Услуги

Педиатрична ортопантомография

2D+ система

Кариес диагностика

Сегментни снимки

Рентгенография на максиларни синуси

Рентгенография на темпоромандибуларни стави

Педиатрична ортопантомография

Ортопантомография

Телерентгенография

3D сканиране на модели

3D двучелюстно сканиране

3D едночелюстно сканиране

3D частичен скенер

Педиатрична ортопантомография

Вузиализират се всички млечни зъби и зародишите на постоянните при деца. Информативната стойност на графията е като стандартна ортопантомография, но се провежда, така че даде най-добър образ при намалено ниво за радиация съобразено с възможностите на детския организъм.

Извършва се в лаборатории Младост 1, Овча купел и Хаджи Димитър съответно с апарат CS8100 3D и CS8100.