Понеделник-Петък 08:00-19:30
Събота 09:00-15:00

Услуги

2D+ система

2D+ система

Кариес диагностика

Сегментни снимки

Рентгенография на максиларни синуси

Рентгенография на темпоромандибуларни стави

Педиатрична ортопантомография

Ортопантомография

Телерентгенография

3D сканиране на модели

3D двучелюстно сканиране

3D едночелюстно сканиране

3D частичен скенер

2D+ система

Визуализират се до седем буко-лингвални среза на част от челюстите. Това е уникална система, цяляща да доближи 2D изследванията до триизмерното сканиране.

Апаратът се фокусира върху дадена област от зъбните дъги (фронт, ляв или десен страничен участък), създавайки до седем среза по дебелината на костта. Това позволява изучаване на челюстта от букално към лингвално и по-добро детерминиране на локацията на свръхбройни зъби, импактации и апикални лезии или идентификация на отношението на зъбните корени към канала на нерва на долна челюст.

Изследването се извършва в Лабораторията в Хаджи Димитър с апарат CS8100, който е единствения апарат, предлагащ тази технология.