Понеделник-Петък 08:00-19:30
Събота 09:00-15:00

Нашата апаратура

Ортопантомограф Caresteam CS8100 3D

Kodak Caresteam CS8100 3D CEPH

Dürr VistaScan

Зъбен кугел Carestream CS2100

Ортопантомограф Caresteam CS8100

Зъбен кугел Gendex Oralix

Carestream Dryview 5700 Laser Imager

CR Carestream CS 7200 Neo edition

Ортопантомограф Caresteam CS8100 3D

Ортопантомограф Caresteam CS8100 3D

Ортопантомографът Carestream CS8100 3D е комбиниран апарат за дигитални ортомантомографии (панорамни снимки) и конично-лъчев компютърен томограф (СВСТ). При направата на компютърно томографско изследване (3D скенер) апаратът дава възможност за избор на различен обем на изследване – един квадрант (до 4 зъба), една челюст (горна или долна) или две челюсти.

Характеризира се с: точни 3D изследвания, подсигуряващи акуратна диагноза в лицево-челюстната хирургия,ортодонтията, ендодонтията, имплантологията и пародонтологията CAD/CAM съвместимост перфектни панорамни графии, направени за секунди възможност за съвършено изследване с минимум облъчване, чрез контрол на дозата на лъчението, резолюцията и обема на изследваното поле точни,контрастни изображения с резолюция до 75 микрометра, в които са елиминирани припокриването и изкривяването перфектно позициониране на пациента, максимално скъсено време за сканиране, възможност за диагностика на хора в инвалидни колички възможност за обработка на 2D и 3D изображенията с компютърна програма CS Adapt възможност за получване на 2D рентгенови изследвания онлайн, на плака, CD, USB или по емайл. 3D изследванията се записват на CD или DVD и се отварят с програма CS 3D Imaging, а при заявка конкретни сечения могат да се извадят на плака. Програмата е безплатна за windows и macOS и дава възможност за разчертаване на изследването и планиране на всички системи импланти.

Апаратът се намира в лабораторията ни в Младост 1.

https://www.youtube.com/watch?v=FMR27M7A7zM