Понеделник-Петък 08:00-19:30
Събота 09:00-15:00

Услуги

3D едночелюстно сканиране

2D+ система

Кариес диагностика

Сегментни снимки

Рентгенография на максиларни синуси

Рентгенография на темпоромандибуларни стави

Педиатрична ортопантомография

Ортопантомография

Телерентгенография

3D сканиране на модели

3D двучелюстно сканиране

3D едночелюстно сканиране

3D частичен скенер

3D едночелюстно сканиране

Триизмерно сканиране на една цяла челюст (максила или мандибула). Изследването дава на доктора подробна информация в три сечения, съчетано с триизмерен модел на цялата челюст. В помощ е при поставяне на повече от един импланти в едната челюст, случаи на комплексни импактации, за определяне на граници на кисти и други образувания.

Изследването се извършва в Лаборатория Младост 1 и Лаборатория Овча Купел с апарат CS8100 3D, който дава възможност за съвършено изследване с минимум облъчване, чрез контрол на дозата на лъчението, резолюцията и обема на изследваното поле.

В резултат се получават точни,контрастни изображения  при минимално време на облъчване с резолюция до 75 микрометра, в които са елиминирани припокриването и изкривяването.