Понеделник-Петък 08:00-19:30
Събота 09:00-15:00

Освен онлайн можете да получите резултатите на физически носител – на CD или USB Flash памет. Заявете това по време на изследването. Панорамните и цефалометричните изследвания се получават и разпечатани на плака.