Понеделник-Петък 08:00-19:30
Събота 09:00-15:00

Нашите апарати предлагат специален режим за изследване на деца, който допълнително намалява използваната доза йонизиращо лъчение съобразено със структурата на детските кости. На децата се поставят всички необходими защитни средства. За повече информация: