Понеделник-Петък 08:00-19:30
Събота 09:00-15:00

Услуги

Телерентгенография

2D+ система

Кариес диагностика

Сегментни снимки

Рентгенография на максиларни синуси

Рентгенография на темпоромандибуларни стави

Педиатрична ортопантомография

Ортопантомография

Телерентгенография

3D сканиране на модели

3D двучелюстно сканиране

3D едночелюстно сканиране

3D частичен скенер

Телерентгенография

Изследването най-често е необходимо на ортодонтите за диагностика на развитието на зъбните и лицеви съотношения спрямо стандартните норми. Помага за диагностицирането на отклонения и планирането на тяхното лечение.

Цефалометрични изследвания се правят в Лабораторията в Овча Купел.