Понеделник-Петък 08:00-19:30
Събота 09:00-15:00

Услуги

3D двучелюстно сканиране

2D+ система

Кариес диагностика

Сегментни снимки

Рентгенография на максиларни синуси

Рентгенография на темпоромандибуларни стави

Педиатрична ортопантомография

Ортопантомография

Телерентгенография

3D сканиране на модели

3D двучелюстно сканиране

3D едночелюстно сканиране

3D частичен скенер

3D двучелюстно сканиране

Триизмерно сканиране на двете челюсти едновременно. Изследването може да се използва при решаване на комплексни случаи, засягащи и двете зъбни дъги.

Изследването се извършва в Лаборатория Младост 1и Лаборатория Овча Купел с апарат CS8100 3D, който дава възможност за съвършено изследване с минимум облъчване, чрез контрол на дозата на лъчението, резолюцията и обема на изследваното поле.

В резултат се получават точни,контрастни изображения  при минимално време на облъчване с резолюция до 75 микрометра, в които са елиминирани припокриването и изкривяването.